title

Parengtas sprendimo projektas dėl botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis" schemos patvirtinimo

Informuojame apie parengtą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo "Dėl Molėtų rajono savivaldybės saugomo botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis" schemos patvirtinimo" projektą.

Projektas

Schema 

Gamtos paveldo objekto schemoje nustatytoje teritorijoje bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus antrame skirsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Nuo š. m. birželio 14 d. galima susipažinti su Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu ir parengta gamtos paveldo objekto schema.

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-13 09:17:31