title

B6_0148 Dėl Suginčių detaliojo plano patvirtinimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SUGINČIŲ KAIMO TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2015 m. kovo 2 d. Nr. B6-148
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 “Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 307 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. vasario 24 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-265,

t v i r t i n u Molėtų rajono Suginčių kaimo teritorijos detalųjį planą (pridedama). (Aiškinamasis raštas; Pagrindinis brėžinys)

Administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra