title

B1_219 Dėl Etikos komisijos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 05 26 SPRENDIMO NR. B1-129 "DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2011 m. lapkričio 29 d. Nr. B1-219
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo tarnybos Utenos apskrityje 2011-10-04 teikimą Nr. 10-141(1.14) ir Molėtų rajono savivaldybės mero siūlymą ( 2011 11 16 mero potvarkis Nr. B3-22),

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. B1-129 „Dėl etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti šios sudėties Etikos komisiją:

1.1. Natalija Ališauskienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė,

1.2. Marytė Baliūnaitė, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė,

1.3. Petras Čimbaras, Darbo partijos atstovas,

1.4. Henrikas Danišauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas,

1.5. Stasys Pajeda, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas,

1.6. Laimė Teresė Ramonienė, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovė,

1.7. Vaida Saugūnienė, Molėtų rajono bendruomenių asociacijos pirmininkė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė.

1.8. Danielius Valiauga, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas.“

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra