title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 11-asis 2022 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-09-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-177) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_antikorupcinio-vertin...
147_palyginamasis-variant...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2020–2021 m. ataskaitai (Nr. B68-178) 149_sprendimas_del_spp-at...
149_aiskinamasis-rastas_d...
149_priedas-spp-ataskaita...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-179) 179_sprendimas_del_svv_ap...
179_aiskinamasis_rastas_d...
179_antikorupcinio_vertin...
179_svv_keitimas_lyginama...
Ugnė Vytaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. B68-202) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_antikorupcinio-vertini...
54_vert-nutarimas.pdf
54_vert-posedzio-medziaga...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ apskaitos prietaisų priežiūros ir nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainų nustatymo (Nr. B68-180) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_aiskinamojo-rasto-prie...
54_antikorupcinio-vertini...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-181) 31_sprendimas_del-rengini...
31_sprendimo-priedas.-del...
31_aiskinamasis-rastas.-d...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-182) 36_sprendimas.-del-sprend...
36_aiskinamasis-rastas.-d...
36_lyginamasis-variantas....
36_antikorupcinio-vertini...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. B1-126 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022-2023 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-183) 32_sprendimas-del-2022_05...
32_sprendimo-del-2022_05_...
32_aiskinamasis-del-2022_...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamų socialinių paslaugų kainos nustatymo ir suderinimo (Nr. B68-184) 36_sprendimas-del-kainu-n...
36_aiskinamasis-rastas.-d...
36_antikorupcinio-vertini...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. B1-102 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-185) 34_sprendimas_del-priesmo...
34_sprendimo-priedas_del-...
34_aiskinamasis-rastas_de...
Natalija Ališauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B1-266 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Molėtų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-186) 147_sprendimas-del-didzia...
147_sprendimo-del-pareigy...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro dalininkės (savininkės) turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn (Nr. B68-187) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl savivaldybės turto Molėtų r. sav., Giedraičių mst., Vilniaus g. 32-1 išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-188) 50_sprendimas_del-patalpu...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-189) 50_sprendimas_del-patalpu...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo (Nr. B68-190) 60_sprendimas-del-cpo-fun...
60_aiskinamas-rastas-del-...
Deimantė Narušienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-191) 54_sprendimas_del-parduod...
54_sprendimo-priedas_del-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės prašymų išduoti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-192) 54_sprendimas_del-losimu-...
54_antikorupcinio-vertini...
54_aiskinamasis_del-losim...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-193) 54_sprendimas_perdavimas-...
54_aiskinamasis-rastas_pe...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vandentiekio ir nuotekų tinklai) perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-194) 50_sprendimas_del-valstyb...
50_priedas_valstybes-turt...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (keliai, gatvės) perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-195) 50_sprendimas_del-valstyb...
50_sprendimo-priedas_-del...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-196) 19_sprendimas-2022-09_i_g...
19_ar_del-beseimininkio-t...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-197) 19_sprendimas-2022-09_kia...
19_ar_del-beseimininkio-t...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei (Nr. B68-198) 54_sprendimas_del-teritor...
54_sprendimo-priedas_del-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Mokyklos gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Girsteitiškio kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-199) 82_2.-sprendimas-del-girs...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_girsteitiskio-k.-mokyk...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ežero gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Antapuntės kaimo teritorijoje (Nr. B68-200) 82_2.-sprendimas-del-anta...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_antapuntes-k.-ezero-g....
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Svajonių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Kemetiškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-201) 82_2.-sprendimas-del-keme...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_kemetiskiu-k.-svajoniu...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška