title

Parengta Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano korektūra, galima susipažinti su sprendiniais

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE SUSIPAŽINIMĄ SU MOLĖTŲ RAJONO MINDŪNŲ KAIMO TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIAIS

 

Pranešame, kad yra parengti Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00074832), patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. B6-34 „Dėl Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano patvirtinimo", korektūros (toliau - Detalusis planas) sprendiniai.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Molėtų savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. +370-383-54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt  interneto svetainė www.moletai.lt ).

Planavimo iniciatorius - privatus asmuo (J. R.).

Plano rengėjas - projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel. +370-689-73682, el. p. diana.dimaviciene@gmail.com.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais ir kitais su šiuo Detaliuoju planu susijusiais dokumentais galima susipažinti nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 22 d. imtinai. Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 22 d. imtinai. Nurodytu laikotarpiu su Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-62-22-21).
  • planavimo organizatoriaus patalpose Molėtų rajono savivaldybės administracijoje (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g.44, LT-33140, Molėtai, taip pat II a. fojė skelbimų lentoje).
  • Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt (rubrika>> administracija>> skelbimai>> statyba ir planavimas>> specialieji, detalieji, žemėtvarkos planai).
  • Mindūnų seniūnijos skelbimų lentoje (Muziejaus g. 10, Mindūnų k., Molėtų r. sav.).

Aiškinamsis raštas

Pagrindinis brėžinys

Infrastruktūros brėžinys 

Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2022 m. rugpjūčio 23 d., 8.30 val. Molėtų raj. sav. administracijos patalpose (II a. salėje, Vilniaus g. 44, Molėtai).

Pasiūlymai dėl Detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ar TPDRIS (TPD numeris K-VT-62-22-21) per visą Detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu. Pasiūlymus dėl Detaliojo plano pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba TPDRIS, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-27 13:11:16