title

Molėtų rajono šilumos ūkio specialusis planas 2005

Molėtų rajono šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas 2005-03-03 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-22

Aiškinamasis raštas

Molėtų miesto šilumos ūkio SP pagrindinis brėžinys

Molėtų miesto planas su tinklais

Molėtų miesto planas. Aplinkosauga

Molėtų rajono katilinių išdėstymas

Giedraičių miestelio planas su CŠT. Esama padėtis

Naujasodžio kaimo planas su CŠT. Esama padėtis