title

Dar kartą apie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą

 

Pagrindinė civilinės saugos sistemos paskirtis, gręsiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms – padėti visuomenei išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką. Dabartinė civilinės saugos samprata akcentuoja ir pačių gyventojų aktyvų dalyvavimą civilinės saugos veikloje. Todėl siekiant efektyvaus reagavimo į kilusias grėsmes, labai svarbu institucijas, atsakingas už ekstremaliųjų situacijų valdymą, ir gyventojus operatyviai perspėti apie pavojus bei pateikti informaciją apie susidariusią situaciją ir rekomenduojamus veiksmus. Šiam tikslui Lietuvoje buvo sukurta ir veikia elektros sirenų naudojimu pagrįsta gyventojų perspėjimo sistema, nustatytos informavimo priemonės ir procedūros. Tačiau sparčiai vystomos informacinės technologijos suteikia galimybes tobulinti senuosius metodus.

Perspėjimo sirenomis sistema – tai elektromechaninių sirenų tinklas. Įjungus sirenas, perduodamas įspėjamasis garsinis signalas „Dėmesio visiems“. Tai įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas (9 sekundės kaukimo – 6 sekundės pauzė). Ne vėliau kaip po 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, bei kitus transliuotojus perduodamas pranešimas apie tai, koks konkretus pavojus gresia (cheminis, radiacinis, potvynio, uragano, kt.) ir ką reikia daryti norint išlikti saugiems.

Svarbu žinoti, kad sirenų gausmas nesuteikia jokios informacijos. Išgirdę kaukiančią sireną, gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas ir jas vykdyti.

Tam, kad šalyje atsirastų šiuolaikiška ir efektyvi gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, 2012 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendino projektą ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema veiksmingai ir realiu laiku perduoda informaciją mobiliųjų telefonų naudotojams, naudojant Korinio transliavimo (Cell Broadcast) technologiją GSM tinkluose. Pranešimai gali būti siunčiami vartotojams pasirinktoje šalies teritorijoje. Vartotojus galima pasiekti sugaištant minimalų laiką ir neapkraunant tinklo, nes nėra reikalinga jų paieška, nereikia žinoti gavėjo telefono numerio. Pranešimų kartojimas leidžia įspėti ne tik įvykio zonoje esančius gyventojus, bet ir atvykstančius į įvykio zoną. Cell Broadcast technologija leidžia perduoti pranešimus skirtingomis kalbomis ir informuoti įvairiakalbius šalies gyventojus bei atvykusius kitų šalių piliečius. Taip pat galima informuoti specialiąsias vartotojų grupes (tai gali būti policija, kariuomenė, pasienio tarnyba, kitos specialiosios tarnybos). Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pagalba galima informuoti visuomenę skelbiant skubią dingusiųjų paiešką, kraujo donorų paiešką, pranešti apie nusikaltėlių paiešką tam tikrame rajone.

Trumpieji perspėjimo pranešimai siunčiami trimis kalbomis skirtingais kanalais: pranešimai lietuvių kalba – 578 kanalu, pranešimai anglų kalba – 525 kanalu, pranešimai rusų kalba – 605 kanalu. Gyventojai savo mobiliajame telefone nustatydami perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją, turi pasirinkti kanalą, kuria kalba norėtų gauti perspėjimo pranešimus.

Norint gauti korinio transliavimo pranešimus, telefonuose turi būti aktyvuota šių pranešimų priėmimo funkcija. Internetinėje svetainėje www.gpis.vpgt.lt pateikiama aktyvinimo instrukcija populiariausiems įvairių gamintojų mobiliesiems telefonams. Meniu punktų vertimas telefone ir internetinėje svetainėje gali skirtis. Tokiu atveju ieškokite panašių meniu punktų, pavyzdžiui, korinis transliavimas gali vadintis: Cell Broadcast, transliacija, naujienų pranešimai, tinklo pranešimai ir pan.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai labai svarbu kuo greičiau bei tiksliau informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, todėl Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai ragina gyventojus savo telefono aparatuose suaktyvinti gyventojų perspėjimo ir informavimo pranešimų priėmimo funkciją. 2015 metais Utenos rajono bei Utenos apskrities savivaldybės prisijungė prie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos. Prisijungus prie šios sistemos, Utenos apskrities gyventojai bei atvykstantys svečiai, mobiliuosiuose telefonuose aktyvavę specialią korinio transliavimo funkciją, galės gauti tiesiogiai į savo telefonus pranešimus apie ekstremalias grėsmes konkrečiai Utenos rajono, Utenos apskrities savivaldybių teritorijose.

SVARBU ŽINOTI:

Gyventojų perspėjimo ir informavimo trumpaisiais perspėjimo pranešimais sistema įdiegta visų trijų mobiliojo ryšio operatorių (Bitė Lietuva, Omnitel, Tele2) 2G ir 3G tinkluose, o perspėjimo pranešimai gali būti negaunami dėl neteisingai ar nepilnai atliktų telefono nustatymų.

Jeigu Jūs įsitikinęs, kad telefono nustatymai atlikti teisingai, tačiau korinio transliavimo pranešimų vis tiek negaunate, ,,perkraukite“ telefoną, t. y. atlikę nustatymus išjunkite ir vėl įjunkite telefoną.

Primename, kad kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną vykdomas Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) patikrinimas, siunčiami gyventojams trumpieji pranešimai į mobiliuosius telefonus su informacija apie vykdomą patikrinimą. Tuo metu galite pasitikrinti ar teisingai aktyvavote PGIS funkciją.

Telefono aparatuose, kuriuose naudojamos dvi SIM kortelės, korinio transliavimo funkcija visada nustatoma tik įjungus pirmąją SIM kortelę, priešingu atveju perspėjimo pranešimų negausite.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema yra labai svarbi, todėl prašome visų gyventojų būtinai pasinaudoti šia paslauga ir savo telefonuose aktyvuoti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą – tokiu būdu sužinosite apie ekstremalių situacijų grėsmes, o tai leis apsaugoti save ir savo artimuosius.

Tikimės gyventojų supratingumo ir aktyvaus dalyvavimo nustatant savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui.

Ši paslauga gyventojams yra nemokama ir labai svarbi kilus grėsmei!

Mobiliųjų telefonų nustatymo instrukcijas galima rasti čia: http://www.gpis.vpgt.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra