title

Pradedama rengti Giedraičių miestelio bendrojo plano korektūra

SKELBIAME MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL GIEDRAIČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PROJEKTĄ

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūra. Koreguojama teritorija - suplanuotos teritorijos dalys prie Maumedžių ir Paežerių gatvių pagal pridedamą schemą.

Planavimo tikslai:

1. pakeisti bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyse, atliekant bendrojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus - pakeičiant dalies suplanuotų teritorijų privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais bendrojo plano planavimo tikslams ir uždaviniams;

2. sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos dalių raidai, investicijoms, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir Molėtų savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Administracijos direktoriaus įsakymo projektas 

Numatomos planuoti teritorijos schema 

Susipažinti su Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektu taip pat galima Savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, I a. fojė), Giedraičių seniūnijos skelbimų lentoje (Širvintų g. 16, Giedraičių mstl., LT-33274 Molėtų r., el. p. giedraiciai@moletai.lt ).

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. gali susipažinti su įsakymo „Dėl Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektu, pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 44, LT - 33140 Molėtai, tel. (8 383) 54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt ).Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-19 11:48:06