Molėtų rajono savivaldybėje numatytos santuokos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Vilniaus g. 44 Molėtai, tel. (8 383) 40050; (8 383) 54750,
el. p. cms@moletai.lt

 

Data

Laikas

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gruodžio 19 d.

14:00

Paulius Starkus

Judita Rameikaitė

1996-06-28

2001-01-13

Gruodžio 30 d.

13:30

Algis Zamokas

Eugenija Simaškevičienė

1972-12-28

1971-12-30

 

14:00

Antanas Zabitis

Kristina Plieskytė

1985-01-06

1982-05-22

 

14:30

Aivaras Gadliauskas

Alma Totorytė

1984-09-24

1987-03-11

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 16 straipsnis numato, kad apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai teisingumo ministro nustatyta tvarka. Vadovaujantis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo", 73 punktu, apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės ar konsulinės įstaigos interneto svetainėje (prireikus - ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos ir būsimos santuokos registravimo data ir valanda.