title

Įgyvendintas tarptautinis projektas "Synergy for security"
 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Utenos AVPK) kartu su partneriais, kurių vienas yra Molėtų rajono savivaldybė, sėkmingai įgyvendino INTERREG VA Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI 082 „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" (SYNERGY FOR SECURITY). Projektas truko  dvejus metus.

Paskutiniame etape buvo baigtos svarbiausios ir techniškai sudėtingiausios projekto veiklos ir pasiektas projekto tikslas - sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje. Lietuvos ir Latvijos teritorijose buvo sukurtos intelektualios vaizdo kamerų sistemos su galimybe nuskaityti ir atpažinti valstybinius transporto numerius. Sis novatoriškas technologinis sprendimas atnešė didžiulę naudą abiem valstybėms tiriant nusikalstamas veikas „karštaisiais pėdsakais" ir prisidėjo prie saugios aplinkos kūrimo bei Šengeno erdvės apsaugos.


Molėtų mieste šio projekto metu įrengtos ir veikia šešios vaizdo kameros, penkios iš jų - su automobilių valstybinių numerių nuskaitymo funkcija.

2020 m. vasario 28 d. Utenos AVPK paskutinį kartą susitiko projekto iniciatyvinė darbo grupė, kuri patvirtino finalinį projekto išvadų dokumentą.

Projekto metu iškilo klausimas, kaip teisiškai įforminti galimybę naudotis intelektualios vaizdo kamerų sistemos duomenimis Latvijoje ir Lietuvoje. Šiuo klausimu pasisakė Latvijos valstybinės policijos Latgalės regiono policijos vadas Juris Pastars ir Utenos AVPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas. Aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.

Visi aštuoni projekto partneriai pasidalijo mintimis apie įgyvendintas projekto veiklas. Konstatuota, kad šiame projekte susibūrė inovatyvi, pozityvi, komunikabili ir į rezultatą orientuota „tarptautinė komanda". Tai padėjo pasiekti kitą ilgalaikį projekto tikslą  Latvijos ir Lietuvos glaudų ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Visi 8 partneriai sėkmingai įgyvendino suplanuotus darbus ir bendrai įsisavino apie 580 236,00 eurus Europos Sąjungos lėšų, skirtų projektų finansavimui. 15 proc. iš šios sumos buvo visų dalyvių nuosavas indėlis. Molėtų rajono savivaldybė šiam projektui vykdyti gavo 32 tūkst. eurų Europos regioninio vystymo fondo paramą, 5 tūkst. eurų – savivaldybės dalis.

Pagrindinis įgyvendinto projekto partneris Latvijos valstybinė policija, kiti partneriai -  Utenos AVPK, VSAT, Latvijos valstybinė pasienio valdyba, Utenos rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė bei Karsavos ir Kraslavos (Latvija) savivaldybės.