title

Bendruomeninės veiklos rėmimas

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojama priemone „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo. 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2022 m.

  1. LR SADM 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
  2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B6-470 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo".
  3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje aprašas.
  4. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. B6-553 „Dėl lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" Molėtų rajono savivaldybėje įgyvendinti".
  5. Skelbiamas 2022 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas.
  6. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. B6-685 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos patvirtinimo".
  7. Molėtų rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2022 m. birželio 21 d. posėdžio protokolas.
  8. Molėtų rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2022 m. liepos 18 d. d. posėdžio protokolas.
  9. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. B6-799 „Dėl finansavimo skyrimo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" Molėtų rajono savivaldybėje projektų įgyvendinimui".

2019 m. seniūnijoms paskirstytos lėšos 

Kvietimas teikti paraiškas 2020 m. konkursui (iki gegužės 8 d.)

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2021 m.