title

Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečiai

Molėtų rajono garbės piliečio vardo nuostatus Savivaldybės taryba patvirtino 1997 metais (2019 m. nauja redakcija).

Šis vardas suteikiamas asmeniui už aktyvų Molėtų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse, taip pat už itin svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę.
Garbės piliečiai apdovanojami svarbiausių valstybės švenčių iškilmėse, apjuosiami juosta su išaustu jų vardu, jiems įteikiamos kitos Molėtų rajono garbės piliečių regalijos.

Vladzė Gribėnienė
g. 1951 m. sausio 23 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas Lietuvos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės ir politikos veikėjai 1998 metais suteiktas už nepailstamą darbą įgyvendinant žmonių su negalia integracijos į visuomenę programas.
Vladas Miškinis
g. 1910 m. gruodžio 26 d.
m. 1999 m. gegužės 28 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas mokytojui 1998 metais suteiktas už aktyvią, ilgametę kultūrinę švietėjišką veiklą Molėtų krašte.
Algirdas Šakalys
g. 1942 m. gruodžio 1 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas kraštiečiui, visuomenės, valstybės ir politikos veikėjui suteiktas1999 metais už aktyvią, ilgametę kultūrinę švietėjišką veiklą Molėtų krašte.
Aleksandras Vyžintas
g. 1925 m. kovo 8 d.
m. 2013 m. liepos 18 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas mokytojui suteiktas 1999 metais už aktyvią, ilgametę kultūrinę švietėjišką veiklą Molėtų krašte.
Aleksandra Ivonytė
g. 1920 m. rugsėjo 7 d.
m. 2012 m. balandžio 6 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas literatei, tremtinei, Sąjūdžio, Lietuvos tremtinių sąjungos, Molėtų rajono literatų brolijos narei suteiktas 2000 metais už aktyvią visuomeninę veiklą Molėtų krašte.
Robert Eickel
g. 1936 m. vasario 1 d.
m. 2015 m. spalio 1 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas Vokietijos piliečiui, Lietuvos – Vokietijos draugijos nariui suteiktas 2000 metais už aktyvų sistemingą visokeriopos paramos organizavimą Molėtų rajono gyventojams.
Vilius Maslauskas
g. 1943 m. liepos 23 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas kraštiečiui, visuomenės ir kultūros veikėjui suteiktas 2000 metais už aktyvų ir iniciatyvų Vilniaus molėtiškių draugijos veiklos organizavimą.
Vanda Giedrytė
g. 1942 m. balandžio 15 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas tautodailininkei, poetei suteiktas 2001 metais už aktyvų dalyvavimą rajono kultūriniame gyvenime, Molėtų krašto pristatymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
Algimantas Černiauskas
g. 1953 m. gruodžio 12 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas fotomenininkui suteiktas 2002 metais už aktyvų dalyvavimą rajono kultūriniame gyvenime, Molėtų krašto pristatymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
Mindaugas Černiauskas
g. 1942 m. rugpjūčio 1 d.
Molėtų rajono garbės piliečio vardas fotomenininkui suteiktas 2002 metais už aktyvų dalyvavimą rajono kultūriniame gyvenime, Molėtų krašto pristatymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
Mykolas Jonas Henrikas Giedraitis
g. 1929 m. sausio 25 d.
m. 2017 m. gruodžio 29 d.
Molėtų garbės piliečio vardas Oksfordo universiteto profesoriui suteiktas 2003 metais už jo nuolatinį dėmesį Lietuvai, buvusiai kunigaikščių Giedraičių giminės žemei – Videniškiams, Giedraičiams, už paramą atstatant Videniškių vienuolyną, remontuojant bažnyčią, tyrinėjant Baltadvario pilį.
Kęstutis Kazlauskas
g. 1961 m. balandžio 2 d.
Molėtų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas Molėtų parapijos klebonui, dekanui, monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui suteiktas 2014 m. už aktyvų ir svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, socialinę bei dvasinę gerovę, už bažnytinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už aktyvų Molėtų savivaldybės garsinimą savo darbais ir veikla visuomeninėje srityje.
Marija Apeikytė
g.  1907 m. spalio 22 d.
m. 1985 m. spalio 27 d.
Molėtų rajono savivaldybės Garbės pilietės vardas Molėtų valsčiaus gydytojai, pirmosios ambulatorijos Molėtuose įkūrėjai ir Molėtų rajono ligoninės vyr. gydytojai Marijai Apeikytei suteiktas 2015 m. (po mirties) už svarų indėlį, kuriant Molėtų rajono gyventojų socialinę ir dvasinę gerovę.
Gunaras Imantas Kakaras
g. 1939 m. sausio 8 d.
Molėtų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriui dr. Gunarui Imantui Kakarui 2016 m. suteiktas už aktyvų Molėtų rajono savivaldybės garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla mokslo, kultūros ir visuomeninėje srityse, pilietiškumą ir nuopelnus, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę bei svarų indėlį, kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę.
 
Malvina Šokelytė-Valeikienė
g.  1898 m. birželio 14 d.
m. 1981 m. rugsėjo  1 d.
Molėtų garbės pilietės vardas ilgametei pedagogei, visuomenės veikėjai, Vyčio kryžiaus ordino kavalierei suteiktas 2018 m. (po mirties) už nuopelnus Lietuvos valstybei nepriklausomybės kovose ir jos įtvirtinimo darbuose, lietuvybės puoselėjimą Giedraičiuose, aktyvią patriotinę, pedagoginę, visuomeninę ir humanitarinę veiklą.
 Aurelija Rusteikienė
Molėtų garbės pilietės vardas menotyrininkei 2018 m. suteiktas už Dubingių bažnyčios atstatymo iniciatyvą, didžiausią mecenatystės projektą Molėtų krašte, istorinio Dubingių miestelio gaivinimą ir itin svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, socialinę bei dvasinę gerovę
 Aurelijus Rusteika
g. 1964 m. lapkričio 23 d.
Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas verslininkui 2018 m. suteiktas už Dubingių bažnyčios atstatymo iniciatyvą, didžiausią mecenatystės projektą Molėtų krašte, istorinio Dubingių miestelio gaivinimą ir itin svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, socialinę bei dvasinę gerovę.

 Tzvi Kritzer
g. 1955 m.
Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Izraelio piliečiui, Molėtų žydų palikuoniui 2020 m. suteiktas už Atminties maršo 2016 m., skirto Molėtų žydų sunaikinimo 1941 m. rugpjūčio 29 d. 75-osioms metinėms paminėti, organizavimą, dokumentinio filmo „Paskutinis rugpjūčio sekmadienis" apie Molėtų žydų žudynes bei Molėtuose įvykusį susitaikymo maršą sukūrimą ir padovanojimą Molėtų krašto muziejui, 2016 m. pastatytą ir atidengtą paminklą Molėtų holokausto aukoms.