title

Kontrolės ir audito tarnyba
Kontrolierė Elena Putnienė
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, 426 kabinetas, tel. (8 383) 54 768, mob. 8 686 90275,
Vyr. specialistė Džiugita Eismantienė, 426 kab.,
tel. (8 383) 54 754, el. p. dziugita.eismantiene@moletai.lt
.

Tarnybos nuostatai
Etikos kodeksas
Auditoriaus atsakomybė 
Kontrolieriaus pareigybės aprašymas

Veiklos planai

2015 metų veiklos planas
2016 metų veiklos planas
2017 metų veiklos planas
2018 metų veiklos planas
2019 metų veiklos planas
2020 metų veiklos planas
2021 metų veiklos planas
2022 metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

2011 metų veiklos ataskaita
2012 metų veiklos ataskaita
2013 metų veiklos ataskaita
2014 metų veiklos ataskaita
2015 metų veiklos ataskaita
2016 metų veiklos ataskaita 
2017 metų veiklos ataskaita
2018 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos ataskaita
2020 metų veiklos ataskaita

Ataskaitos ir išvados dėl paskolų

Išvada dėl ilgalaikės paskolos 2022 m.
Išvada dėl garantijos 2021 m.
2021 išvada trumpalaikei paskolai
Ataskaita dėl paskolos ėmimo 2015 -05-19
Išvada dėl paskolos 2015-05-19
Ataskaita dėl paskolos ėmimo 2015-07-31
Išvada dėl paskolos 2015-07-31
Išvada dėl paskolos ėmimo 2016 m
Ataskaita dėl paskolos ėmimo 2017 m
Išvada dėl paskolos ėmimo 2017 m 
Išvada dėl paskolos ėmimo 2018 m
Išvada dėl garantijos už UAB "Molėtų švara" imamą paskolą 2019-02-11
Išvada dėl paskolos ėmimo 2019-04-12
Išvada dėl garantijos už UAB "Molėtų vanduo" imamą paskolą 2019-10-21
Išvada dėl ilgalaikės paskolos 2020-05-28
Išvada dėl trumpalaikės paskolos 2020-08-10 
Išvada dėl trumpalaikės paskolos 2020-10-19  

Audito ataskaitos ir išvados  

Audito išvada dėl KFAR 2022
Audito ataskaita dėl KFAR 2022
Audito išvada dėl 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto ir turto naudojimo
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaita 2020-08-14
Audito išvada dėl 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto ir turto naudojimo
UAB "Molėtų vanduo" veiklos audito ataskaita
Audito išvada dėl 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
 Audito išvada dėl turto
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto
Audito išvada dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iki 2306,5 tūkst Lt
Audito ataskaita dėl paskolos ėmimo
Audito išvada dėl 2013 metų biudžeto vykdymo
Audito išvada dėl 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Audito ataskaita dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Audito išvada dėl Savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Audito ataskaita dėl Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Audito išvada dėl 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
UAB Molėtų švara atliekų tvarkymo paslaugos įkainio audito ataskaita
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Savivaldybės 2016 metų biudžeto
Audito išvada dėl 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
Veiklos audito ataskaita dėl socialinio būsto nuomos

 

 

.


Visi renginiai