title

Kaimo bendruomenių centrai

Juridinių asmenų registre yra atsiradusi galimybė nevyriausybinėms organizacijoms registruoti NVO žymą. Maloniai prašome NVO užregistruoti žymą. NVO žymos registravimo instrukcija  https://bit.ly/3af07mK

MOLĖTŲ R. KAIMO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ SĄRAŠAS

 

Seniūnija

Bendruomenės pavadinimas

Pirmininkas, telefonas, el. paštas

1 Alanta Alantos bendruomenė „Daigstas" Danielius Drazdauskas, danielius.drazdauskas@gmail.com, 8 68545352
2 Alanta Alantos bendruomenės centras, Dalia Žygelienė, daliazyg@gmail.com, 8 682 14346
3 Alanta Naujasodžio kaimo bendruomenė Rūta Krivičienė,   ruta.hoda@gmail.com , 862232722
4 Balninkų Balninkų bendruomenės centras Berta Blažienė, balninkubc@gmail.com , 8 609 55709   
5 Balninkų Dapkūniškių bendruomenės centras Marija Ažubalienė, marijaazub@gmail.com, 8 615 30683
6 Balninkų Girsteitiškio bendruomenės centras Jolanta Andrikonienė, anjolanta@gmail.com ; tel. 8 613 46440 ir 8 383 44 753
7 Čiulėnų Toliejų bendruomenės centras Darius Kanapienis, toliejubendruomenescentras@gmail.com , darius@nordaka.lt 861063333
8 Čiulėnų Levaniškių bendruomenės centras Veikia silpnai Vilma Čivilienė, civiliene.vilma@gmail.com , 8 674 30590
9 Dubingių Bijutiškio bendruomenės centras Jurgita Čeikauskaitė, bijutiskiobc@gmail.com, 8 647 58038
10 Dubingių Dubingių bendruomenės centras Violeta Navickienė,  dubingiub@gmail.com, 8 674 37255
11 Giedraičiai Ambraziškių bendruomenės centras Virgilijus Šironas, , v.sironas@gmail.com, 8 670 08859
12 Giedraičiai Bekupės bendruomenės centras Renata Kildišienė, bekupe@bendruomenes.lt, 8 677 26633
13 Giedraičiai Giedraičių bendruomenės centras Živilė Mečkauskienė, giedraiciubendruomene@gmail.com, zivilite@gmail.com, 8 60760415
14 Giedraičiai Žalvarių bendruomenės centras Gytis Vercinskas, gytis.vercinskas@gmail.com,  8 606 03666 jolantajurksaitiene@gmail.com 
15 Inturkė Alkūnų bendruomenės centras Valda Čyvienė, inturke@moletai.lt, 8 689 48437,8 383 54046
16 Inturkė Inturkės bendruomenės centras Aušra Ratkytė, ausra.ratkyte@gmail.com, 8 683 63457
17 Inturkė Kuolakasių kaimo bendruomenė Genoefa Gelažanskienė, g.gelazanskiene@gmail.com, 8 67949925
18 Joniškio Joniškio bendruomenės centras Liucija Sinkevičienė, l.sinkeviciene59@gmail.com,  8 620 58496
19 Joniškio Arnionių bendruomenė Tadeušas Vimuntis, arnioniubendruomene@gmail.com, 8 610 66209
20 Luokesos Luokesos bendruomenės centras Veikia silpnai Laima Kazlauskienė, laimak231@gmail.com, 8 675 65355
21 Luokesos Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas" Lina Dieninė, meniskaskaimas@gmail.com, 8 686 27048
22 Luokesos Kijėlių kaimo bendruomenė Vytis Baršauskas, piktas@gmail.com, 8 656 79070
23 Luokesos Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai" Veikia silpnai Rimantas Žiūras, ziuraikaimynai@gmail.com,  8 685 06860
24 Mindūnų Juočių bendruomenės centras Irena Tarvydienė, i.tarvydiene@moletai.lt
25 Mindūnų Mindūnų bendruomenės centras Raimonda Meiduvienė, raimonda.meiduviene@gmail.com , 8 68507116
26 Suginčių Sidabrinės bendruomenės centras Veikia silpnai Irena Gurklienė, irenagurkliene@gmail.com, 8 618 23630
27 Suginčių Skudutiškio bendruomenės centras Stanislovas Misiūnas, misiunas.st@gmail.com, 8 640 44146
28 Suginčių Suginčių bendruomenės centras Angelė Kraujelienė, suginciu.bendruomene.2004@gmail.com, 8 600 83520
29 Suginčių Verbiškių bendruomenės centras Stasė Žvinienė,  vo.verbiskes@gmail.com,  8 620 13822
30 Suginčių Asociacija „Padvarnių bendruomenė" Jurgita Badaraitė (valdybos narė) mob.869916111, el.p.jurgita.badaraite@gmail.com
31 Videniškių Videniškių bendruomenės centras Kristina Pumputienė, kristinagintaras@gmail.com,  8 671 32547
32 Mindūnų Šnieriškių kaimo bendruomenė Rakauskas Antanas, rakauskas.antanas13@gmail.com , +370 698 83158
33 Mindūnų Šnieriškių bendruomenė Sergėjus Jeriomenko,  sj@iks.lt , +370 686 38666
34 Suginčių Pliešiškių kaimo bendruomenė Darius Pivoras, +370 676 47673
35 Suginčių Kaimų bendruomenė „Alksnas" Inga Samušienė, Info@alksnas.lt, +370 616 82 685