title

Mero pavaduotoja

Vaida Saugūnienė

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  204 kab.,
Tel. (8 383) 54 764, mob. 8 682 36768
 
Veiklos sritys: jaunimo reikalų, kultūros paveldo, kultūros, švietimo ir sporto, socialinių reikalų, turizmo, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo, užsieniečių integracijos, ryšių su išvykusiais į užsienį molėtiškiais koordinavimo, gyventojų užimtumo, viešųjų darbų organizavimo, kaimo plėtros. Mero pavaduotoja, koordinuodama šias veiklos sritis, teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui, dalyvauja tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitus savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero pavedimus.os ir savivaldybės mero pavedimus.
 


Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija Visi renginiai