title

Mero komanda

Vaida Saugūnienė

Mero pavaduotoja

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  204 kab.,
Tel. (8 383) 54 764, mob. 8 682 36768
 

Veiklos sritys: jaunimo reikalų, kultūros paveldo, kultūros, švietimo  ir sporto, socialinių reikalų, turizmo, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo, užsieniečių integracijos, ryšių su išvykusiais į užsienį molėtiškiais koordinavimo, gyventojų užimtumo, viešųjų darbų organizavimo, kaimo plėtros. Mero pavaduotoja, koordinuodama šias veiklos sritis, teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui, dalyvauja tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitus savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero pavedimus.

Darbotvarkė 

 

Valentinas Stundys

Mero patarėjas

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  208 kab.,
Tel. (8 383) 54 782, mob. 8 612 02962
 

Veiklos sritys: bendroji sritis - komunikacija, ryšiai su visuomene, strateginis planavimas, specialioji sritis - švietimo, kultūros, socialinė politika.

 

* Pareigų aprašas    

 

Paulius Valentinavičius

Mero patarėjas

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai, 406 kab.
tel. (8 383) 54 751 
mob.  8 695 17109
 

Veiklos sritys: Savivaldybės ilgalaikių programų ir investicinių projektų įgyvendinimas

 

* Pareigų aprašas   

 
 

Nijolė Kimbartienė

Mero patarėja

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai, 206 kab.
Tel. (8 383) 54 730 
mob. 8 687 34081
 

Veiklos sritys: Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos koordinavimas

 

Pareigų aprašas