title

Aplinkos monitoringas

Maudyklų vandens kokybės tyrimai

Vandens tyrimai Molėtų rajono ežeruose atliekami kas dvi savaitės, maudynių vietose tikrinamas 7 ežerų vanduo: Alaušų, Asvejos, Dūrių, Galuonų, Kiemento, Luokesos, Pastovio. Maudyklų vandens monitoringą atlieka Vytauto Didžiojo universitetas, su juo savivaldybė sudariusi sutartį maudymosi sezonui. Maudyklų vandens mėginius tiria Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius.

 

Stebėsenos ataskaitos: 2022-05-25 ; 2022-06-08 ; 2022-06-22 ; 2022-07-04 ; 2022-07-25 ; 2022-08-03 ; 2022-08-17

 

Stebėsenos ataskaitos2021-05-24 ;  2021-06-09 ; 2021-06-22 ; 2021-07-07 ; 2021-07-20 ; 2021-08-03 ; 2021-09-01   

 

Paviršinių vandens telkinių stebėsena (monitoringas)

2021-2026 m. Molėtų rajone stebimi 10 ežerų: Baltys, Dūriai, Pastovis, Siesartis, Luokesai, Bebrusai, Kiementas, Grabuostas, Galuonai, Alaušai. Vandens kokybės matavimo vietos Molėtų rajono savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant įvertinti gyvenviečių taršą, apibūdinti užterštumo lygį gyvenamuosiuose rajonuose, rekreacinėse zonose. 4 kartus per metus tiriamos bendrosios Fosforo, Azoto, Biocheminio deguonies suvartojimo vertės, rengiama metinė ataskaita. Stebėseną atlieka Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

2021 m.I tyrimasII tyrimasIII tyrimasIV tyrimasAtaskaita 

Gyvosios gamtos stebėsena (monitoringas)

 2021 m. Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomi du gyvosios gamtos monitoringai: paukščių (kovų kolonijų) ir invazinių augalų (sosnovskio barščio). Stebėseną atlieka VDU Žemės ūkio akademija. Ataskaita

Akustinės (triukšmo) ir elektromagnetinės aplinkos Molėtų rajone stebėsena 

2021 metų tyrimas

Aplinkos oro stebėsena Molėtų rajono teritorijoje 

2021 metų tarpinė tyrimų ataskaita2022-06-30 ataskaita