title

Skolų įsipareigojimai

Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikių įsipareigojimų suvestinė:

Metai Paskolos suma, Eur Paskolos panaudojimas Sprendimo data ir Nr. Kredito tiekėjas Kredito sutarties data ir Nr.
2021 m. 834000 1. 490 tūkst. Eur 2021 metų paskolų dalies sumoms, paimtoms investiciniams projektams finansuoti, grąžinti

2. 344 tūkst. Eur paskola skiriama savivaldybės įgyvendinamiems projektams, numatytiems 2021 m. strateginiame veiklos plane (Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas - modernizavimas)

Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021 m. balandžio 29 d. Nr. B1-115 „Dėl paskolos ėmimo" AB SEB bankas 2021 m. birželio 2 d. sutartis Nr. 2021007470
Pridedami dokumentai: 1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021 m. balandžio 29 d. Nr. B1-115 „Dėl paskolos ėmimo"

2. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. balandžio 12 d.  išvada  Nr. KI-3 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą 2021 m. vertinimo"

2020 m. 550000 2020 metų paskolų dalies sumoms, paimtoms investiciniams projektams finansuoti, grąžinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. gegužės 28 d. Nr. B1-127 „Dėl paskolos ėmimo" AB SEB bankas 2020 m. birželio 26d. sutartis Nr. 2020005225
Pridedami dokumentai: 1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. gegužės 28 d. Nr. B1-127 „Dėl paskolos ėmimo"

2. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. gegužės 15 d.   išvada  Nr. KI-1 ,,Dėl Molėtų rajono  savivaldybės skolinimosi galimybių"

2019 m. 500000 2019 metų paskolų dalies sumoms, paimtoms investiciniams projektams finansuoti, grąžinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 23 d. Nr. B1-105 „Dėl paskolos ėmimo" AB SEB bankas 2019 m. birželio 18 d. sutartis Nr. 0761912020072-42
Pridedami dokumentai: 1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 23 d. Nr. B1-105 „Dėl paskolos ėmimo"

2. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. balandžio 12 d.  audito išvada  Nr. KI-2 ,,Dėl Molėtų rajono  savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 500000 Eurų paskolą"

Kredito lėšų panaudojimas:Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. B1-179 „Dėl paskolos ėmimo" 2018 m. lapkričio 13 d. pasirašyta kredito sutartis Nr. KS-2018-535-11 su AB Šiaulių bankas dėl 450 tūkst. Eur paskolos.

1. 214 300 tūkst. eurų skirta Molėtų rajono savivaldybės investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos, valstybės investicijų programos lėšų bei savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinimui;

2. 235 700 tūkst. eurų skirta anksčiau paimtų paskolų 2018 m. 2 pusmečio daliai grąžinti.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. B1-179 „Dėl paskolos ėmimo"

2017 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta kredito sutartis Nr. KL201708-0031 su Danske Banku dėl 370 tūkst. Eur paskolos.

Paskola bus naudojama: 187 tūkst. Eur paskolų, paimtų investicinių projektų finansavimui SEB banke, DNB banke ir Danske Banke, grąžinti ir 183,0 tūkst. Eur investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES, valstybės investicijų programos (VIP) ir savivaldybės biudžeto lėšų, finansuoti.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. B1-104 ,,Dėl paskolos ėmimo" 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
Skolų įsipareigojimai