title

Gerinamos molėtiškių gydymo sąlygos ir efektyvumas

Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centre, baigiantis 2019 metams, atlikta ženkli dalis darbų, įgyvendinant ES lėšomis remiamą veiklos efektyvinimo projektą.

Neįgaliems žmonėms pritaikytas įėjimas į pastatą: nuo Graužinių g. pusės  įrengtas pandusas ir paplatintos durys, suremontuotos ir taip pat neįgaliesiems pritaikytos higienos patalpos I ir III aukštuose, atliktas kelių kabinetų  remontas - projekto lėšomis bus įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas kartu su tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetu, įsigyta reikalinga įranga. Šiuo metu montuojamas naujas liftas, bus nupirkta tikslinė transporto priemonė.

Projektą „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ Savivaldybė numato užbaigti iki 2020 metų pabaigos, jis iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Vertė - 182 486 €, iš jų ES investicijos 155 114 €, valstybės lėšos 13 686 €, Savivaldybės biudžeto lėšos 13 686  €.

Šiuo projektu numatoma gerinti VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, sumažinti Molėtų rajono gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo kraujotakos sistemos, galvos smegenų  kraujotakos ir onkologinių ligų, vykdyti ligų prevenciją ir didinti diagnostikos bei gydymo efektyvumą.