title

Videniškių bendruomenė turi naujų galimybių įvairesnėms veikloms

 

Videniškių buvusios mokyklos pastatas Šilelio g. 6 A pritaikytas bendruomenės poreikiams, atliktas jo kapitalinis remontas. Rekonstruotame pastate yra vietos bibliotekos skyriui, ikimokyklinio ugdymo grupei, bendruomenės sambūriams, renginiams, susitikimams ir mėgėjų meno veiklai.

Pastatas sutvarkytas pagal modernius reikalavimus: įrengtas geoterminis šildymas, atnaujinti inžinieriniai tinklai, pastato konstrukcijos, stogas, pagrindinės ir pagalbinės patalpos. Įrengus specialų liftą, visos veiklos labiau prieinamos neįgaliems asmenims.                     

Savivaldybės administracijos įgyvendintam projektui „Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams“ Nr. 20KI-KU-17-1-01966-PR0001 buvo skirta 170 000 € Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama, 30 000 € valstybės, 215 009 € Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.