title

Europos bendradarbiavimo keliai Molėtus veda iki Ispanijos

 

 

 

„Migrantų integracijos palaikymas siekiant sujungti tinklus Europoje"

„Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe - SMILING Project“

SMILING Projekto
SANTRAUKA

Projektą „Migrantų integracijos palaikymas siekiant sujungti tinklus Europoje" paskatino Fondachelli Fantina savivaldybė, siekiant sukurti teminį miestų tinklą, kuris būtų skirtas informuoti apie prioritetinius klausimus susijusius su migracija, integracija ir socialine įtrauktimi, marginalizacija ir migrantų stigmatizavimu. Projektu buvo siekiama sustiprinti tvirtą ir ilgalaikį bendradarbiavimą tarp partnerių iš Italijos, Lenkijos, Čekijos, Graikijos, Vengrijos, Nyderlandų, Slovakijos, Maltos, Portugalijos, Ispanijos, Kroatijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos, Bulgarijos ir su daugiau panašių šalių, kuriose migracija yra atviras klausimas su kuriuo šios šalys susiduria. Per visą projekto laikotarpį dalyvavo daugiau nei 600 dalyvių, o tai turėjo didžiulę įtaką tiesioginiams ir netiesioginiams dalyviams. Platesnė partnerystė buvo platforma dialogui dėl svarbiausio ES prioriteto ir iššūkio Europos visuomenei, skatinant naujas pilietinio dalyvavimo ir integracijos formas, siekiant saugumo ir Europos sanglaudos. Pagrindinis projekto tikslas buvo įtraukti savivaldybės ir vietos realijas, suinteresuotas šalis, ekspertus, PVO, nevyriausybines organizacijas, kurios kiekvieną dieną dirba su migrantų, pabėgėlių, piliečių, jaunimo priėmimo ir integracijos kritine situacija. Projektu siekiama didinti informuotumą apie integracijos, prieglobsčio, dalyvavimo ir politinių teisių politika, tarpkultūrinį bendradarbiavimą, kultūrinius tarpininkus, nepilnamečius, moterų lyčių lygybę, paslaugas imigrantams, sveiką sistemą.
Projektas dalyvavo penkiose keliaujančiuose renginiuose po Europą:
1. 1 RENGINYS Fondachelli-Fantina (Italija), nuo 2019 metų gruodžio 19 iki 22 dienos.
2. 2 RENGINYS Zurikas (Malta), nuo 2021 metų rugsėjo 27 iki 30 dienos.
3. 3 RENGINYS Gondomaras (Portugalija), nuo 2022 metų sausio 17 iki 20 dienos.
4. 4 RENGINYS Praha (Čekija), nuo 2022 metų gegužės 2 iki 5 dienos.
5. 5 RENGINYS Krokuva (Lenkija), nuo 2022 metų birželio 27 iki 30 dienos.
Susitikimai buvo suplanuoti su viešais debatais, palyginimais, apskritu stalu, atvejų analizėmis, interaktyviais seminarais, gyvenimo istorijomis išmoktomis iš interviu su migrantais ir dokumentinių filmų.

 

 Projekto aprašymas Projekto programa
Sustain Migrant‘ Integration for Linking Networks in a  Inclusive Europe SMILING Project  

 The project „Sustain Migrant‘ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe“   was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens“ 

 

 

Nuo imigracijos iki integracijos (From Immigration to Integration)

Projekto aprašymas

Description of the project 

Įvykusių projekto renginių aprašymas

Description of the events carried out

  

 

 

Mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė rugpjūčio 22-25 d. viešėjo Galisijos regione (Ispanija) vykusioje tarptautinio projekto „Nuo imigracijos iki integracijos" baigiamojoje konferencijoje. Šiame projekte Molėtų savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis.

Pirmiausiai Curtis mieste susirinko visų trylikos projekte dalyvaujančių Europos šalių delegacijos: Ispanijos, Italijos, Latvijos, Vengrijos, Lietuvos, Portugalijos, Vokietijos, Slovakijos, Maltos, Prancūzijos, Rumunijos, Kipro, Graikijos. Šio miesto mero priėmimo metu pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kurioje patvirtino būtinybę gerbti žmogaus teises, laikytis demokratinės tvarkos ir taikos principų bei pasiryžimą palaikyti nuolatinius ryšius tarp savivaldybių, skatinti dialogą, keistis patirtimi ir įgyvendinti bendras veiklas, skatinti ir remti bendrapiliečių mainus, siekti didesnio tarpusavio supratimo ir veiksmingo bendradarbiavimo, veikti pagal svetingumo taisykles, gerbiant šalių įvairovę, užtikrinant tikrąją Europos brolijos, solidarumo dvasią ir pasitikėjimo atmosferą.

Santiago de Compostela mieste projekto dalyviai lankėsi Galisijos parlamente, bendravo su regiono valdžios atstovais. Beje, šis miestas yra ir piligriminio Šv. Jokūbo kelio širdis bei piligrimų kelionių tikslas. Kompostelos Santjago katedra (XI-XIII a.) populiariausia po Jeruzalės ir Romos šventyklų krikščionių piligrimų šventovė. Molėtų rajone taip pat driekiasi Šv. Jokūbo kelias, jungdamas Joniškio ir Alantos bažnyčias. Tad labai tikėtina, kad Ispanijos miestuose galėtume sutikti ir mūsų krašte apsilankiusių piligrimų.