title

Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-16 sprendimu Nr. B6-888

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys