title

Savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai 2014 - 2020 metais

 

Rengiami regionio/valstybinio planavimo būdu:


  "Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje"  Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-26/63VS-PV-22-1-05805-PR001     
  Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija 17VD-KU-22-1-03940-PR001
  Biologinių atliekų surinkimo priemonių plėtra Molėtų rajone     Nr. ATP-AM-API01-0004

Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-91-0002

Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005

Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0001

Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0002

Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0002

Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0001

Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0011

Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-91-0001

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0005

Sveikos  gyvensenos skatinimas Molėtų rajone Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0003

Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija Nr. 06.2.1-TID-R-511-91-0002

Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams Nr. 20KI-KU-17-1-01966-PR0001

Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui Nr. 20KI-KU-17-1-02006-PR001

Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas Nr. 20KI-KU-17-1-02684-PR0001 

  

Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant bendruomenės poreikiams Nr. 20KI-KU-17-1-02247-PR001

Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją Nr. 04.5.1-TID-R-516-91-0001
 

Molėtų r Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas  Nr. 20KI-KU-17-1-02004-PR001

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas) Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-91-0008

Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0006

Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0004

Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0002) 

Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0011

Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0012

Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0013

Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje  

 

Institucinės globos pertvarka: Investicijos į infrastruktūrą  

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0006
  Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010
 Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių Nr. 04.5.1-TID-R-516-91-0006
  Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone  Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013
  Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C
  Vietinės reikšmės kelio Ču-13 Gulbinė - Šeštokiškės dalies kapitalinis remontas Nr.20KL-KU-19-1-08516-PR001
  Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0035

Konkursiniai:

Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0009

Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0006
Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje/ Learn Eco Travel Nr. LLI- 349
Senjorų socialinė integracija/ Aging in Comfort Nr. LLI- 341
Visuomenės saugumo sinergijos platformos Latvijos ir Lietuvos rytinės sienos teritorijoje sukūrimas/ Synergy for security Nr. LLI- 082
Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask! Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0004
Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“ Mindūnuose Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.2/63VS-PV-18-1-04855-PR001
Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams. Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.3/63VS-PV-18-1-04833-PR001
Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.4/63VS-PV-18-1-04691-PR001
Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija Nr. 17VD-KU-15-1-06770-PR001
Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0004
 Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse Nr. LT03-1-SAM-K01-004
  Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas
  Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas
  Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Molėtų rajone
  Antrinių atliekų individualių konteinerių tinklo plėtra Molėtų rajone
  Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių tinklo plėtra Molėtų rajone
 "Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas Molėtų rajone"


Kiti:

 
Projektas „Lyderių laikas 3" įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas"
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001  


Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-25 10:28:08