title

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos

2022-07-30
B68-171 Dėl viešosios įstaigos Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo 
B68-163 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-30
B68-152 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
B68-150 Dėl Molėtų rajono savivaldybei skirtų 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų reikmėms, susijusioms su mokyklų tinklo stiprinimu, finansuoti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
B68-146 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 

2022-05-26
B68-132 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B1-55„Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;
B68-129 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
B68-128 Dėl Molėtų rajono savivaldybės darbo vietų grįžtantiems emigrantams subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

2022-04-28
B68-117 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-190 „Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo " pakeitimo
B68-108 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
B68-106 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
B68-96 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo
B68-95 Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Molėtų rajone nustatymo

2022-03-31
B68-62 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2022 metų programos patvirtinimo 

2022-02-24
B68-31 Dėl Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžių ir mokesčio už maitinimą nustatymo
B68-21 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo
B68-19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

2022-01-27
B68- 4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. B1-164 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
B68-3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo  

2021-12-23
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo Nr. B68-274
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo Nr. B68- 288  

2021-11-25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo Nr.   B68-254

2021-10-27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo Nr.  B68-241

2001-09-30  Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo Nr.  B68-211 

2021 m. liepos 29 d.
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-105 „Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (B68-198)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (B68-195)

2021 m. liepos 9 d.
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (B68-194)

2021 m. birželio 30 d.
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo" pakeitimo (B68-188)
Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo (B68-184)
Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo (B68-179)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (B68-174)
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo (B68-168)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (B68-167)

2021 m. gegužės 27 d.
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (B68-165)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (B68-145)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-5 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (B68-142)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (B68-141)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (B68-140)
Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo (B68-138)
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (B68-137)

2021-04-29
Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo Nr. B68-111
Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo ir Molėtų rajono savivaldybės mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydžio nustatymo, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. B68-122

2021-03-25
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-148 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo Nr. B68-84
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-54 "Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo Nr. B68-68

2021-02-25
Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo Nr. B68-58
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo Nr. B68-44
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo   Nr. B68-41 
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo Nr. B68-26 

2021-01-28
Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų (Nr. B68-3)

2020-12-17
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 2020-12-17 (Nr. B68-314)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo, 2020-12-17 (Nr. B68-293)

2020-10-29
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-43 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-268)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-264)

2020-09-24
Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-251)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-243)

2020-07-23
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-200)

2020-06-25
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-165)
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2021 metams nustatymo (Nr. B68-164)
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (Nr. B68-163) 

2020-05-28
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-128)
Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo (B68-129)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (B68-133)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo (B68-150

2020-02-26
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" (Nr. B68-74)
"Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" (Nr. B68-55)
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" (Nr. B68-40

2020-01-30
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo" (Nr. B68-7)
"Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo" 2020-2022 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo" (Nr. B68-35)

2019-12-19
„Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo"  (Nr. B68-270
„Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" (Nr. B68-271) 

2019-11-27  "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" (Nr. B68-256)

2019-09-26
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" (Nr. B68-180)

2019-07-25
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" (B68-169)
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (B68-168)
"Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" (B68-164)
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-10 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (B68-162)

2019-01-24
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo"(Nr. B68-5)
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-260 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Nr. B68-2)

2018-12-18
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo" pakeitimo" pakeitimo"  (Nr. B6-284
„Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" (Nr. B68-280 )  

2018-10-25
"Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-264)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-263)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo (Nr. B68-242)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-234)

2018-08-30
„Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo" (Nr. B68-199)
„Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Nr. 
B68-190)
„Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo" ( Nr. 
B68-181)

2018-05-30
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2019 metams nustatymo (Nr. B68-128)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-119)

2018-04-26
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr.B68-92)

2018-03-29
Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programos patvirtinimo (Nr. B68-64)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-71)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-7 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-82)

2018-02-22
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-28)
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo (Nr. B68-29)
Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-32)
Dėl Molėtų rajono socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-45)

2017-11-30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m vasario 23 d sprendimo Nr B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

2017-10-26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2017-09-26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2017-07-27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2017-07-19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-40 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-06-29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2017 metų II pusmečio programos patvirtinimo

2017-06-20 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ veiklos ir plėtros plano 2017 – 2019 metams patvirtinimo

2017-05-25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m lapkričio 25 d sprendimo Nr B1-181 „Dėl VšĮ Molėtų ligoninės mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo

2017-05-25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m sausio 29 d sprendimo Nr B1-24 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2017-04-27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

2017-04-27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m vasario 23 d sprendimo Nr B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2017-03-30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

2017-03-30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo

2017-02-23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir viešųjų darbų programos 2017 metų I pusmečiui patvirtinimo

2017-02-23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo

2016-12-22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo

2016-12-22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m gruodžio 21 d sprendimo Nr B1-213 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams patvirtinimo“ pakeitimo

2016-12-22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m vasario 19 d sprendimo Nr B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m vasario 19 d sprendimo Nr B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo