title

Informacijos apie asmenį surinkimas

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. sausio  5  d. įsakymu  Nr. B7- 1

SĄRAŠAS  PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI  PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ  

1. Molėtų rajono savivaldybės administracija:

1.1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;

1.2. Bendrojo skyriaus vedėjas;

1.3. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris;

1.4. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio pavaduotojas;

1.5. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas;

1.6. Finansų skyriaus vedėjas;

1.7. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas;

1.8. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

1.9. Socialinės paramos skyriaus vedėjas;

1.10. Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas;

1.11. Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

1.12. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;

1.13.Turto skyriaus vedėjas;

1.14. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;

1.15. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

1.16. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;

1.17. Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas;

1.18. Alantos seniūnas;

1.19. Balninkų seniūnas;

1.20. Čiulėnų seniūnas;

1.21. Dubingių seniūnas;

1.22. Giedraičių seniūnas;

1.23. Joniškio seniūnas;

1.24. Inturkės seniūnas;

1.25. Luokesos seniūnas;

1.26. Mindūnų seniūnas;

1.27. Suginčių seniūnas;

1.28. Videniškių seniūnas.

2. Savivaldybės įmonės, įstaigos:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko direktorius; 

2.2. Uždarosios  akcinės bendrovės „Molėtų švara" direktorius;

2.3. Uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šilumos tinklai" direktorius;

2.4. Uždarosios  akcinės bendrovės „Molėtų vanduo" direktorius.

___________________________

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės mero
2022 m. sausio  5  d. potvarkiu  Nr. B4- 2

PAREIGYBIŲ, KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ Į PAREIGAS, TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI  PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS  

1. Molėtų rajono savivaldybės administracija:

1.1.Administracijos direktorius;

1.2.Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

2. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:

2.1.Savivaldybės kontolierius.

3. Kultūros įstaigos:

3.1.  Molėtų rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos direktorius,

3.2.  Molėtų kultūros centro direktorius.

4.  Socialinės paskirties įstaigos:

4.1.  Molėtų rajono Alantos senelių globos namų direktorius;

4.2.  Molėtų r. savarankiško gyvenimo namų direktorius,

4.3.  Molėtų socialinės paramos centro direktorius.

5. Švietimo įstaigos:

5.1.  Alantos gimnazijos direktorius;

5.2.  Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorius;

5.3.  Kijėlių specialiojo  ugdymo centro direktorius;

5.4.  Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius;

5.5.  Molėtų ,,Saulutės" vaikų lopšelio-darželio direktorius;

5.6.  Molėtų ,,Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio direktorius;

5.7.  Molėtų gimnazijos direktorius;

5.8.  Molėtų progimnazijos direktorius;

5.9.  Molėtų pradinės mokyklos direktorius;

5.10.Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktorius;

5.11.Suginčių pagrindinės mokyklos direktorius.

6. Viešosios įstaigos:

6.1.  Viešosios  įstaigos Molėtų krašto muziejaus direktorius;

6.2.  Viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorius;

6.3.  Viešosios įstaigos Molėtų greitosios medicinos pagalbos centro direktorius;

6.4.  Viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius;

6.5.  Viešosios įstaigos Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.

7. Kitos įstaigos:

7.1.  Biudžetinės įstaigos Molėtų r. ugniagesių tarnybos direktorius.

_____________________Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra