title

Nuostatai

LR valstybės politikų elgesio kodeksas 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatai

Piliečių aptarnavimo  tvarka

Vidaus tvarkos taisyklės 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politika

Molėtų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės analizės ir vertinimo ataskaita