title

Molėtų rajono savivaldybės administracijos viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

ATSISAKYMO PIRKTI IŠ CPO KATALOGO PAGRINDIMAS

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI, RINKOS KONSULTACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS

INFORMACIJA  APIE SUDARYTAS SUTARTIS IR JŲ PAKEITIMUS

 

Informaciją teikia Viešųjų pirkimų skyrius 

Archyvas