title

Administracinės paslaugos *Netekote artimo*

Mirties registravimas

Laidojimo pašalpos skyrimas

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Leidimo laidoti išdavimas