title

Administracinės paslaugos *Statote, remontuojate*

Išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą išdavimas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas 

Leidimas pradėti rengti žemės sklypo planą miesto teritorijojeElektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus  

Leidimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo projektą mieste ir miesteliuose išdavimas

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas

Parengtų žemės sklypų, esančių mieste ir miesteliuose, projektų tvirtinimasElektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Planavimo sąlygų išdavimas teritorijų planavimo dokumentams rengti Elektroninė paslauga teikiama TPDRIS sistemoje >>>

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti rengimas ir išdavimas / Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas 

Pranešimas apie triukšmo šaltinių naudojimą

Pritarimai projektinių pasiūlymų rengimo užduotims

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje

Kompensacijos už atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą individualiuose namuose