title

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje galite pranešti anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje, taip pat :

Molėtų rajono savivaldybės Antikorupcijos  komisijai   tel. (8 383) 54 787 (darbo valandomis)
el.p. korupcijai-ne@moletai.lt (visą parą)
LR Specialiųjų tyrimų tarnybai  tel. (8 5) 266 3333 (visą parą)
faks. (8 706) 63 307 (visą parą)
el.p. pranesk@stt.lt  (visą parą)

Kaip pranešti apie korupciją ? (atmintinė valstybės tarnautojui ir jam prilygintam asmeniui) 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

  • Atsakinga už korupcijos prevenciją ir priežiūrą paskirta Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Pagalienė, tel. (8 383) 40050, el.p. jurate.pagaliene@moletai.lt
  • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Razgūnienė įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, nustatant Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Taip pat paskirta atlikti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę. Tel. (8 383) 54 756, el. p. daiva.razguniene@moletai.lt

Molėtų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija:

Dalius Daškevičius, tarybos narys - komisijos pirmininkas

Mob. 8 686 62558, el.p. dalius.daskevicius@ldr.lt

Stasys Ažubalis, Dapkūniškių seniūnaitijos seniūnaitis
el. p. stasysazub@gmail.com
Jolita Čimbarienė, tarybos narėMob. 8 614 06523, el.p. j.cimbariene@gmail.com
Laima Kazlauskienė, Luokesos bendruomenės centro pirmininkė
laima.kazlauskiene@moletai.lt
Žydrūnė Vaidachovičienė, tarybos narėMob. 8 611 40603, el.p. mvgpavaduotoja@gisnet.lt
Regina Vaščiūnienė Suginčių II-osios seniūnaitijos seniūnaitė Mob. 8 604 00716, el. p. reginasug@gmail.com
Vladimiras Suchodumcevas, Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas vladimiras.suchodumcevas@moletai.lt, tel. 8 383 54760
Remigijus Tamošiūnas, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas remigijus.tamosiunas@moletai.lt,
tel. 8 383 54766
Virginija Žalienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

virginija.zaliene@moletai.lt,
tel. 8 383 54781

Komisijos sekretorė Violeta Žalalienė, tel. (8 383) 54 787

Komisijos nuostatai

Korupcijos prevencijos komisijos veikla 2012-2015 m

Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys
Molėtų rajono įstaigose

Įstaiga/ įmonė Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos Kontaktai
Telefono Nr. El. paštas
1 VšĮ Molėtų ligoninė Dovilė Cichockienė Bendrojo skyriaus ir personalo specialistė 383 44262 dovile@moletuligonine.lt
2 VšĮ Molėtų rajono PSPC Komisijos pirmininkas Vaidas Mickevičius Direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams
Nariai: Jūratė Druskienė Vyr. slaugos administratorė, Aida Pašiušienė Viešųjų pirkimų administratorė
690 15 859
647 56 649
645 06 273
vaidas.mickevicius@moletupspc.lt jurate.druskiene@moletupspc.lt
aida.pasiusiene@moletupspc.lt
3 VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras Gintas Repečka Vairuotojas- paramedikas 699 80348 gmp.moletu@gmail.com
4 Molėtų socialinės paramos centras Sandra Kaušinienė Socialinė darbuotoja 607 90 382 s.kausiniene@parama.moletai.lt
5 Molėtų rajono Alantos senelių globos namai Daiva Čaikauskaitė Sekretorė- referentė 383 58221 info@seneliunamai.eu
6 UAB „Molėtų šiluma“ Vilmantas Tūba Direktoriaus pavaduotojas
Irena Džiužienė Buhalterė- kadrų inspektorė
383 51698
383 51170
vilmantas@moletusiluma.lt
irena@moletusiluma.lt
7 UAB „Molėtų vanduo“ Genovaitė Žemaitienė Gamybos vadovė 655 56 755 genovaite.zemaitiene@moletuvanduo.lt
8 UAB „Molėtų švara“ Albertas Venslovas l.e. direktoriaus pareigas 676 40 188 albertas@moletusvara.lt
9 UAB „Molėtų autobusų parkas“ Zofija Činčikaitė, buhalterė 8 683 74742  zofija@moletuautobusai.lt
10 Molėtų vaikų lopšelis- darželis „Saulutė“ Daiva Simanavičienė Pavaduotoja ugdymui 670 07 238 daivasima@gmail.com
11 Molėtų vaikų lopšelis- darželis „Vyturėlis“ Inga Ginčauskienė Sekretorė 611 13 761 info@vyturelismoletai.lt
12 Molėtų pradinė mokykla Edita Kasinskaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 659 93 190 pavaduotoja.ugdymui.pradine@gmail.com
13 Molėtų progimnazija Kazimieras Karalius Direktorius 383 54281 direktorius@progimnazija.moletai.lm.lt
14 Molėtų r.Suginčių pagrindinė mokykla Zita Žvinienė l.e.p. direktorė 383 56182 suginciu.direktorius@gmail.com
15 Molėtų r.Alantos gimnazija Inga Bekešienė Mokytoja 606 82 251 ingoss@gmail.com
16 Molėtų r.Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija Danius Malinauskas Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams 60912 188 pavaduotojas2@giedraiciugimnazija.lt
17 Molėtų gimnazija Genovaitė Marcinkėnienė Direkroriaus pavaduotoja ugdymui 614 96 518 genovaitemarcink@gmail.com
18 Aukštaitijos profesinio rengimo centras Arūnė Vitonytė Gimnazijos skyriaus vedėja 383 58337 gimnazijossk@aukstaitijosprc.lt
19 Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Marius Baltuška Direktorius 686 33 842 mvgdirektorius@gisnet.lt
20 Molėtų r.švietimo pagalbos tarnyba Jurgita Kavaliauskienė Sekretorė 679 86 986 i.kavaliauskiene@spt.moletai.lt
21 Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras Jūratė Žvinienė Viešojo administravimo specialistė 8 60717 952 scmoletai@gmail.com
22 VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras Akvilė Stančikaitė Komunikacijos projektų vadovė 619 85 070 komunikacija@infomoletai.lt
23 Molėtų kultūros centras Irina Devicijonienė Sekretorė-referentė 8 383 51571 moletukultura@gmail.com

 

 

 

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra