title

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo galimybės

Molėtų rajono savivaldybė remia nevyriausybinių organicijų veiklą, skirdama dalinį finansavimą jų projektams, atitinkantiems projektų finansavimo tvarką.

Molėtų rajono NVO 2022 m. projektų  atrankos  konkursas

2022 m. sporto projektų atrankos konkursas 

Projektų finansavimo tvarkos aprašas

Projekto viešinimo pavyzdys 

 2022 METŲ FINANSUOTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Organizacija

Projekto pavadinimas

Siūloma skirti suma (Eur)

1.

Dapkūniškių bendruomenės centras

Gyvenkime sveikai

630

2.

Mindūnų bendruomenės centras

Tradicinis renginys Stirniuose „Vasaros palydos“

100

3.

Mindūnų bendruomenės centras

Ilgalaikio turto draudimas

570

4.

Molėtų rajono tautodailininkų draugija

XXIII-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis Laumžirgis"

520

5.

Videniškių bendruomenės centras

Videniškiams 655 – mes dar jauni!

800

6.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Sumani bendruomenė – kaimo ateitis

840

7.

Alantos bendruomenės centras

Liepos 6-osios piknikas

330

8.

Bekupės bendruomenės centras

Būkim matomi, žinomi, įdomūs ir veiklūs

300

9.

Bekupės bendruomenės centras

Materialinė gerovė – bendruomenės plėtrai

400

10.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje“

400

11.

Arnionių bendruomenė

Žvejo dienos šventė

390

12.

VŠĮ „Arino namai“

Projekto MOLĖ-2018 turto draudimas

230

13.

Molėtų policijos asociacija

Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką

230

14.

Verbiškių bendruomenės centras

Tradicinio futbolo turnyro, Verbiškės 2021, organizavimas

250

15.

Meniškas kaimas

Kvapų terapija gerai savijautai

640

16.

Meniškas kaimas

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ bendruomenės namų elektros sąnaudų išlaidoms padengti

500

17.

Girsteitiškio bendruomenės centras

Akcija „Kartu dirbam, kartu džiaugiamės“

330

18.

Alantos dvaro bendruomenė

Tapybos pleneras „Molėtų krašto motyvai

600

19.

Alantos dvaro bendruomenė

Alantos dvaro bendruomenės pastato išlaikymo išlaidoms padengti

500

20.

Molėtų rajono literatų brolija

Literatūrinis sambūris su Remigijaus Gražio kūryba

1130

21.

Dubingių bendruomenės centras

Krašto praeitis bendruomenės ateičiai

400

22.

Balninkų bendruomenės centras

Būdami kartu – veikime

270

23.

Balninkų bendruomenės centras

Kuro įsigigijimas

500

24.

Skudutiškio bendruomenės centras

Skudutiškio vardo paminėjimo 530-osios metinės

260

25.

Joniškio bendruomenės centras

Per sportą į bendruomeniškumą

1130

26.

Joniškio bendruomenės centras

Bendruomenės patalpų išlaikymas

400

27.

VšĮ „Teatriukas"

SCENA D metinis draudimas

400

28.

Žaliųjų klubas „Gojus"

Pirmosios pavasario žalumos šventės JORĖ XXVI – vartai į etnokultūrinį psveldą

1000

29.

VšĮ „Miniatiūros"

Valgomas paveikslas tautiniais motyvais

500

 

 

Iš viso

14550

 

 

FINANSUOTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (2021 m. II etapas, kofinansavimas) 

Eil. Nr.

Organizacija

Projekto pavadinimas

Skirtas finansavimas (Eur)

1.

Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis"

„Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas"

647

2.

Mindūnų bendruomenės centras

„Mindūnų krašto pramogos dideliems ir mažiems"

620

3.

Asociacija "Polkutė"

„Laumių paslaptys"

977

4.

Asociacija „Sprendimai šiandien"

„Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą"

470

5.

Alantos dvaro bendruomenė

„Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui didinti"

120

6.

Inturkės bendruomenės centras

„Viešosios infrastruktūros Inturkėje gerinimas, įrengiant sveikatinimo ir poilsio zoną"

617

7.

VO „Legendos"

„Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant"

850

8.

VšĮ „Teatriukas"

„Giedraičių mūšis kitaip po 101 metų"

930

9.

Videniškių bendruomenės centras

„Videniškių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas"

319

  

Iš viso

5550

2021 METŲ FINANSUOTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.OrganizacijaProjekto pavadinimasSiūloma skirti suma (Eur)
1.Dapkūniškių bendruomenės centrasKultūros tradicijų puoselėjimas Dapkūniškių kaime250
2.Molėtų rajono tautodailininkų draugijaXXIII-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis Laumžirgis"400
3.Videniškių bendruomenės centrasVideniškių miestelio šventė „Lik sveika vasarėle, lik sveika"300
4.Luokesos bendruomenės centrasSavanorių akcija, tvarkant Bebrusų ežero pakrantę600
5.Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamėsKartos kartu640
6.Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamėsMolėtų r. VVG Utenos regiono gyventojų socialinės įtrauktiems didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą680
7.Alantos bendruomenės centrasAlantos krašto šeimų šventė300
8.Bekupės bendruomenės centrasKartu mes galime daugiau400
9.Bekupės bendruomenės centrasJaunimo užimtumo skatinimas300
10.VŠĮ „Arino namai"Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas230
11.VŠĮ „Arino namai"Laukinių ir darželio augalų praktinis panaudojimas sveikatinimuisi, maistui ir puošybai400
12.Molėtų policijos asociacijaJaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką250
13.Asociacija „Sprendimai šiandien"Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse550
14.Verbiškių bendruomenės centrasTradicinio futbolo turnyro, Verbiškės 2021, organizavimas500
15.Meniškas kaimasSimpoziumas „Keramika be sienų"300
16.Meniškas kaimasParama tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" elektros sąnaudų išlaidoms padengti400
17.Kuolakasių kaimo bendruomenėPatikima apsauga nuo gaisro70
18.Kuolakasių kaimo bendruomenėSocialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje" pastato ir turto draudimas220
19.Alantos dvaro bendruomenėPuoselėkime tradicines šventes100
20.Inturkės bendruomenės centrasŽolinės-kraštiečių šventė300
21.Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai"Verslumo kodas Aukštaitijoje280
22.Molėtų rajono literatų brolijaKūrybinis sambūris500
23.VO „Legendos"Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant. Meninė kūrybinė stovykla Videniškiuose800
24.Joniškio bendruomenės centrasPer sportą į bendruomeniškumą500
25.Joniškio bendruomenės centrasBendruomenės patalpų išlaikymas400
26.VšĮ „Teatriukas"Kūrybinės stovyklos Drąsių kalvėje - vietos jaunimas vaikams600
27.VšĮ „Idėjų medis"Visi kartu, visi drauge"230
28.Žaliųjų klubas „Gojus"Pirmosios pavasario žalumos šventės JORĖ etnokultūrinių tradicijų plėtra700
29.VšĮ „Miniatiūros"Aš draugauju su menu ir mokslu500
  Iš viso11700