title

Vaikų darželiai ir ikimokyklinės grupės

Vaikų priėmimas į Molėtų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Vaikai į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę priimami sudarant dvišalę - tarp vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos vadovo - ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupes, sąrašai sudaromi iki kiekvienų metų  birželio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, grupės gali būti papildomos visus metus.

Priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš 6 metų amžiaus vaikų  iki rugsėjo 1 dienos.

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  • Prašymą įstaigos direktoriui (prašymų formas galima rasti paslaugos teikėjų internetinėse svetainėse),
  • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą,
  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą,
  • dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą.

Dokumentus priima ir išsamią informaciją teikia:

Išsamiai tvarka aprašyta:

Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos apraše

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas