title

Molėtų rajono seniūnijos

Alantos

A.Kraujelio g. 3, LT-33312, Alantos mstl., Molėtų r., el. p. alanta@moletai.lt 

Seniūnas Aidonas Užubalis, tel. (8 383) 58 203, mob. 8 652 16 106

Specialistė Rita Jūronienė, tel. (8 383) 58 180,

.

Balninkų

Alaušų g. 21, LT-33303, Balninkų mstl., Molėtų r., el. p. balninkai@moletai.lt

Seniūnė Virginija Pusvaškienė, tel. (8 383) 44 241, mob. 8 685 70993

Specialistė Aurelija Pacevičienė, tel. (8 383) 44 218

.

Čiulėnų

Toliejų g. 16, Toliejai, Čiulėnų sen., LT-33352, Molėtų r., el. p. ciulenai@moletai.lt

Seniūnė Danguolė Telksnienė, tel. (8 383) 44 115, mob. 8 614 96500

Specialistė Aldona Pušinienė, tel. (8 383) 44118

.

Dubingių

Ąžuolyno g. 10, Dubingių mst., LT-33261, Molėtų r., el. p. dubingiai@moletai.lt

Seniūnas Kęstutis Kaminskas, tel. (8 383) 47141; mob. 8 698 41871

Specialistė Genoefa Lukšienė, tel. (8 383) 47141
Ūkio plėtros specialistė Janina Bakienė, tel. (8 383) 47 118

.

Giedraičių

Širvintų g. 16, Giedraičių mst., LT-33274, Molėtų r., el. p. giedraiciai@moletai.lt

Seniūnas Vilius Nalivaika, tel. (8 383) 55431; mob. 8 698 41863

Specialistė Svetlana Sukackienė, tel. (8 383) 55 141
Ūkio plėtros specialistas Valentinas Čereška, tel. (8 383) 55 161

.

Inturkės

Bažnyčios g. 16, Inturkė, LT-33212 Molėtų r., el. p. inturke@moletai.lt

Seniūnė Almutė Navickienė, tel. (8 383) 43 735; mob.  8 646 26835

 Specialistė Nijolė Žemčiugovienė, tel. (8 383) 43742; mob. 8 656 95652

Ūkio plėtros specialistė Regina Šulskuvienė, tel. (8 383) 42 916; mob. 8 699 81060

.

Joniškio

Arino g. 14, Joniškio mstl., Joniškio sen., Molėtų r., el. p. joniskis@moletai.lt

Seniūnas Rimantas Verbaitis, tel. (8 383) 59 142; mob.  8 698  41843

Specialistė Alvyra Bražiūnienė, tel. (8 383) 59 123

.

Luokesos

S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, LT-33102, Molėtai, el. p. luokesa@moletai.lt

Silvija Šulskutė   tel. (8 383) 54663; mob. 8 661 74289

Specialistė Gražina Repečkienė, tel. (8 383) 54 662
Ūkio plėtros specialistė Laima Kazlauskienė (8 383) 54 235, mob. 8 686 54630

.

Mindūnų

Muziejaus g. 8, Mindūnų k., 33202 Molėtų r., el. p. mindunai@moletai.lt

Seniūnė Virginija Salapėtienė, tel. (8 383) 48 642; mob. 8 698 18775

Specialistė Jūratė Vyšniauskienė, tel. (8 383) 48 012

.

Suginčių

Darželio g., 1, Suginčių k., LT-33334, Molėtų r., el. p. suginciai@moletai.lt

Seniūnė Nijolė Jauneikienė, tel. (8 383) 56 130; mob. 8 611-18491

Specialistė Sigutė Lisauskienė, tel. (8 383) 56 142
Ūkio plėtros specialistė Laima Arelienė, tel. (8 383) 56119

.

Videniškių

Šilelio g. 6 A, Videniškių k., 33293 Molėtų r., el. p. videniskiai@moletai.lt

Seniūnė Genovaitė Mozūrienė, tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861

Specialistė Marytė Baranauskienė, tel. (8 383) 43 122, mob. 8 656 95659

.
.
.
.