title

Seniūnaitijų idėjų konkurso organizavimas

2021 m. Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų projektams įgyvendinti numatyta skirti 20 tūkst. Eur. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, atrankos tvarkos aprašas