title

Finansinių ataskaitų rinkiniai

1. Administracijos finansinės ataskaitos

2022 m.  2021 m.2020 m. 
Metų ataskaitų rinkinys; aiškinamasis raštas
III ketv. ataskaitų rinkinys; aiškinamasis raštas
II ketv. ataskaitų rinkinys; aiškinamasis raštas
I ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas

Metų ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
III ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
II ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
I ketv. ataskaitų rinkinys; aiškinamasis raštas 

2. Kontrolės ir audito tarnyba 

3. Iždo ataskaitos

 2022 m. 2021 m.2020 m.
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos

4. Konsoliduotos ataskaitos

 5. Reprezentacijos išlaidos

2019 metų reprezentacijos išlaidos