title

Administracinės paslaugos *Tvarkote aplinką*

Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Molėtų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės 

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Molėtų rajono savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema ir vietų sąrašas

Atliekų tvarkymas

Asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. B1-196

Molėtų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių  daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų  statybos, rekonstravimo ir  remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas .