title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 5-asis 2024 m. Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. B68-128) 147_sprendimas-del-metini...
147_savivaldybes-2023-m.-...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_kaf-audito-isvada-202...
147_kaf-audito-ataskaita-...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-129) 147_sprendimas-del-paskol...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_kat-audito-isvada.pdf
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2022–2023 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. B68-130) 207_sprendimas_del_spp-at...
207_aiskinamasis-rastas_d...
207_spp_2022-2023_ataskai...
Živilė Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PUBLIC INNOVATION“ PARTNERIO TEISĖMIS IR ĮSIPAREIGOJIMO SKIRTI FINANSAVIMĄ (Nr. B68-131) 207_tarybos-sprendimas-fi...
207_aiskinamasis-rastas.d...
Živilė Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MOLĖTŲ RAJONO GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ PASLAUGOS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU INTELEKTO IR/AR PSICHIKOS NEGALIA KŪRIMAS“ IR ĮSIPAREIGOJIMO SKIRTI FINANSAVIMĄ (Nr. B68-132) 207_aiskinamasis-rastas.d...
207_tarybos-sprendimas_gg...
Živilė Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. B1-134 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MOLĖTŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „MOLĖTŲ AITVARAI“ VALDYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. B68-133) 207_sprendimas-del-delega...
207_aiskinamasis-rastas-v...
Živilė Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. B68-134) 36_sprendimas.-del-plano-...
36_2024-m.-planas.docx
36_aiskinamasis-rastas.-d...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo, pirmininko paskyrimo ir veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. B68-135) 36_sprendimo-projektas_ps...
36_psichologiniu-kriziu-v...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2024 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-136) 36_sprendimas-del-vsrp-20...
36_vsrp-programa-2024.doc...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2024-2025 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-137) 32_sprendimas-del-klasiu-...
32_sprendimo_del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-rastas_de...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pakeistų Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-138) 32_sprendimas-del-sporto-...
32_sprendimo-del-sporto-c...
32_aiskinamasis-del-sport...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo (Nr. B68-139) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_sprendimo-del-atlygint...
32_aiskinamasis-del-atlyg...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL MOLĖTŲ R. KIJĖLIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE MOLĖTŲ R. ALANTOS GIMNAZIJOS, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR MOLĖTŲ R. ALANTOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. B68-140) 172_reorganizavimo-aprasa...
172_ts-projektas-del-apra...
172_aiskinamasis-rastas.d...
172_alantos-gimnazijos-nu...
Vilma Bačiulė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL MOLĖTŲ PRADINĖS MOKYKLOS INTURKĖS SKYRIAUS LIKVIDAVIMO IR MOLĖTŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. B68-141) 172_ts-projektas-del-skyr...
172_pradine_mokykla-1.doc...
172_aiskinamasis-rastas.d...
Vilma Bačiulė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024-2025 mokslo metams tvirtinimo (Nr. B68-142) 64_sprendimas_del_pum_24....
64_sprendimo_priedas_pum_...
64_aiskinamasis_pum_24.do...
Violeta Žalalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį (Nr. B68-143) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_-d...
50_15-poveikio-konkurenci...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ (Nr. B68-144) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_sprendimo-priedas_del-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-145) 50_sprendimas_del-turto-t...
50_sprendimo-priedas_del-...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl savivaldybės turto perdavimo bendruomenėms pagal panaudos sutartį (Nr. B68-146) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_-d...
50_16-priedas-poveikio-ko...
50_17-priedas-poveikio-ko...
50_rc-israsas-luokesos-k....
50_rc-israsas-mokykla-amb...
50_km-byla-bibliotekos-p....
50_km-byla-mokyklos-p.-am...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2023 METAIS ATASKAITAI (Nr. B68-147) 50_sprendimas-del-pritari...
50_aiskinamasis-rastas_-d...
50_turto-ataskaita-2023-m...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei (Nr. B68-148) 54_sprendimas_del-teritor...
54_sprendimo-priedas_del-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl savivaldybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-149) 50_sprendimas_del-savival...
50_aiskinamasisi-rastas_d...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-150) 71_ts-projektas-del-ini-d...
71_aiskinamasis-rastas.do...
71_nuoteku-irenginiu-komp...
Inga Jurčenko

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. B68-151) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Molėtų miesto teritorijos tarp Turgaus gatvės ir Pastovio ežero bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. B68-152) 143_tarybos_sprendimas_de...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška