title

Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai" teikia 2019 metų veiklos ataskaitą
  

Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai" strategijos įgyvendinimo  2019 metų veiklos ataskaita