title

Molėtų rajone aplinka bus dar palankesnė sveikatai

Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikus projekto „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Molėtų rajone" paraišką, LR aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius patvirtino skiriamą finansavimą - 29,29 tūkst. €.  

Svarbiausias tikslas - efektyviai surinkti ir pašalinti Molėtų rajone namų ūkiuose susidariusias asbesto atliekas. Jos bus renkamos ir išvežamos į regioninį atliekų sąvartyną. Remiantis gyventojų apklausa, per projekto įgyvendinimo laiką planuojama surinkti ir pašalinti 170 tonų asbesto atliekų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2021 m. gruodžio 8 d. - 2023 m. lapkričio 15 d.