title

Molėtų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema

Schema patvirtinta 2005-12-22 Molėtų rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr B1-174

Aiškinamasis raštas

Miškų išdėstymo schema