title

B1_266 Dėl etikos komisijos pakeitimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ETIKOS KOMISIJOS PAKEITIMO
2011 m. gruodžio 22 d. Nr. B1-266
Molėtai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 1 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgusi į Etikos komisijos 2011-12-21 sprendimą Nr. B44-8 bei mero teikimą,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a išbraukti Petrą Čimbarą, Darbo partijos atstovą iš Etikos komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-129 „Dėl etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, narių bei pirmininko pareigų.

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra