title

Išvada ir tikimybės nustatymas 2021

Dėl motyvuotos išvados, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės administracijoje leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo srityje ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, pateikimo

Motyvuota išvada

Tikimybės nustatymas