title

B1_090 Dėl rekreacinių vietovių plano

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO REKREACINIŲ VIETOVIŲ SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. birželio 12 d. Nr. B1-90
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. balandžio 30 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-954,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialųjį planą (pridedama).

Savivaldybės mero pavaduotojas Henrikas Ivickas

Specialiojo plano aiškinamasis raštas;

Specialiojo plano pagrindinis brėžinys

Rekreacinių vietovių ribų ir jų naudojimo reglamentų brėžiniai:

 1--27  2--27  3--27  4--27 5--27  6--27  7--27 8--27 9--27 
 10--27 11--27 12--27 13--27 14--27 15--27  16--27  17--27  18--27 
 19--27  20--27  21--27  22--27  23--27  24--27  25--27  26--27  27--27 

Rekreacijos vystymo infrastruktūros brėžinys 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra