title

Išvada ir tikimybės nustatymas 2020

Dėl motyvuotos išvados, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės administracijoje vykdant traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą, ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Molėtų r. savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, pateikimo.

Motyvuota išvada

Tikimybės nustatymas